محمدرضا زاهدی ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ کارآفرین

مدیریت تغییر

کارافرینان موفق چگونه تغییرات را مدیریت می کنند؟

کارافرینان موفق چگونه تغییرات را مدیریت می کنند؟

اگر در تغییرات زیادی که همزمان اتفاق می‌افتند غرق شده‌اید، این مقاله، می تواند به شما کمک کند.
تغییر بخشی ضروری از زندگی است و به عنوان یک کارآفرین، باید بتوانید با آن روبرو شوید. تغییر یک فرصت است و هر کارآفرین باید بداند چگونه از آن به نفع خود استفاده کند.

در دنیای کسب و کار، تغییر اجتناب ناپذیر است؛ اگر می‌خواهید در امنیت باقی بمانید، صرف نظر از نوع تغییری که ایجاد می‌شود، باید تا حد امکان برای آن آماده باشید . سازمان هایی که با تغییرات برنامه ریزی نشده سازگار نشوند، مستعد شکست هستند. از این رو، دانستن چگونگی سازگاری با تغییرات ضروری است.
کارآفرینان موفق مدیریت تغییر را می دانند و آن را به خوبی انجام می دهند، اما این کار آسان نیست. این مقاله به شما نشان می‌دهد که کارآفرینان موثر برای موفقیت کسب‌وکارشان در زمان‌های تغییر چه می‌کنند.

نیاز به تغییر را می پذیرند و به جلو حرکت میکنند ان را مدیریت میکنند

نیاز به تغییر را می پذیرند و به جلو حرکت میکنند

در ابتدا، در مواجهه با یک تغییر قابل توجه، کاملا منطقی است که کمی ناراحت شوید. چرا؟
زیرا چسبیدن به چیزهایی که می‌دانید آسان‌تر از شروع یک دنیای جدید است راحت تر است. با این حال، برای حرکت به جلو، بهترین کار این است که ایده تغییر را بپذیرید. به این ترتیب، شما در ذهنیت گذشته خود گیر نمی کنید و می توانید به سرعت به جلو حرکت کنید. علاوه بر این، با ماندن در انکار، در کار مولد نخواهید بود. بپذیرید و بهره وری خود را افزایش دهید؛ یک کارآفرین بهتر از هر کسی اهمیت پذیرش تغییر و تکامل را بر اساس آن می داند.
پذیرش تغییر، نکته ای مهم در مدیریت تغییر است.

تغییر را اعلام می کنند ان را مدیریت میکنند

تغییر را اعلام می کنند

کارآفرینی که تصمیم به تغییر یک فرایند از قبل پذیرفته شده گرفته است، باید تصویر یا هدف بزرگ خود را به طور واضح و پیوسته بیان کند تا تعهد و وفاداری جلب کند. کارآفرین مسئول تحقق بخشیدن به چشم انداز با به اشتراک گذاشتن اهداف و مقاصد خود با سایر اعضای سازمان و القای حس موفقیت است.
علاوه بر این، رهبر باید چشم انداز آینده ای را ایجاد کند که به راحتی به مصرف کنندگان، کارکنان و سایر ذینفعان منتقل شود. ارائه مسیری برای اجرای استراتژی تغییر برای ذینفعان، بخش مهمی از ابلاغ اهداف است.

یک چشم انداز روشن ایجاد می کنند

ظرفیت کارآفرین برای ساختن چشم انداز آینده یکی از مؤلفه های حیاتی موفقیت تغییر تحول آفرین است. این چشم انداز باید حس هدفمندی را القا کند، نارضایتی از وضعیت موجود ایجاد کند، انگیزه دهد، درگیر کند و ذینفعان را برانگیزد تا موثر واقع شود.
این چشم انداز به سازمان احساس جهت می دهد و به عنوان راهنمای تصمیم گیری و همسویی فرآیندها و سیستم های تجاری، ساختار و اهداف کوتاه مدت سازمان عمل می کند. بنابراین برای مدیریت تغییر، به خصوص تغییرات اثرگذار باید به طراحی چشم انداز قوی، توجه ویژه داشت.

همه سطوح را درگیر میکنند

همه سطوح را درگیر میکنند ان را مدیریت میکنند

یک کارآفرین برای مدیریت تغییر، ابتدا چشم انداز آینده را ترسیم می کند، سپس گروه هایی از کارگران را در سطوح مختلف برای کمک به تحقق این چشم انداز و طراحی استراتژی برای اجرا درگیر می کند. این رویکرد تعهد تیمی و همچنین احساس مالکیت را تقویت می کند.
علاوه بر این، زمانی که افراد بتوانند در فرآیند تصمیم‌گیری در مورد چگونگی اجرای تغییر شرکت کنند، احتمال ریشه‌گیری تغییر افزایش می‌یابد. همکاری همه ی سطوح در ایجاد تغییر، نقش اساسی در مدیریت تغییر موفق دارد.

با مقررات جدید سازگار می شوند

کارآفرینان برای موفقیت باید قوانین و سیاست های جدید را درک کرده و بر اساس آنها برنامه ریزی کنند. این قوانین باید در خط‌مشی‌ها و رویه‌ها منعکس و به کارکنان ابلاغ شود تا آن‌ها انطباق را درک کنند.
کارآفرینان باید اهداف مورد نظر قوانین دولتی و چگونگی تأثیر آنها بر کسب و کار خود را درک کنند.

فرهنگ سازمانی را در نظر می گیرند ان را مدیریت میکنند

فرهنگ سازمانی را در نظر می گیرند

استانداردها، ایده های قوی و مفروضاتی که از تاریخچه و تجربیات مشترک ناشی می شوند، فرهنگ سازمانی نامیده می شوند. از آنجایی که درک و تعیین کمیت فرهنگ دشوار است، برای کارآفرینانی که تغییرات تحول آفرین را رهبری می کنند، یک مسئله مهم است.
با این حال، چالش برانگیزترین مانع در مدیریت تغییر، تغییر رفتار افراد است. تلاش برای تحول در یک سازمان باید بر احساسات و همچنین شناخت تأثیر بگذارد تا موفق شود.
آنها همچنین باید ذهنیت و فرهنگ سازمانی دوستدار تغییر را پرورش دهند و در نتیجه شرکتی ایجاد شود که تغییر را به عنوان یک فرصت و نه یک خطر می بیند. این یک گام مهم در مدیریت تغییر است که باید همواره به آن توجه کنید.

فرایند تغییر را خودشان مدیریت می کنند

در طول مراحل برنامه ریزی و اجرای یک فرایند تغییر، کارآفرینان باید در هر مرحله از راه درگیر باشند. مدیریت تغییر چیزی نیست که بتوان آن را تفویض کرد و کارآفرینی که تغییر را رهبری می کند باید مالک فرآیند تغییر باشد.
کارآفرینان روند تغییر را زیر نظر دارند و مسئول کسب تعهد داخلی و خارجی هستند. آنها نتایج را با همسوسازی ساختارهای سازمانی، فرآیندهای تجاری و سیستم ها، بهینه می کنند.

با محیط خارجی سازگار می شوند ان را مدیریت میکنند

با محیط خارجی سازگار می شوند

کارآفرینان نمی توانند آینده را در شرایط پیچیده و غیرقابل پیش بینی، دقیق پیش بینی کنند و قدرت محدودی بر نوسانات اقتصادی، رویدادهای سیاسی، تجدید ساختار صنعت، پویایی رقابتی و ناپیوستگی های فنی دارند.
برای مدیریت تغییر اثر گذار، کارآفرینان باید در تشخیص الگوها در هرج و مرج، یافتن روندها، تصمیم گیری در مورد میزان تاثیرگذاری داده های مختلف، مهارت داشته باشند. کارآفرینان باید محیط بیرونی خود را بشناسند تا برنامه ریزی کنند و آنها را با تغییرات محیط شرکت خود تنظیم کنند.

سخن آخر:

تغییر پیچیده است، و در نتیجه، همیشه برای کارآفرینان مثل یک مبارزه خواهد بود. کارآفرینان موفق به جای تکیه بر یک سبک رهبری واحد، استراتژی رهبری خود را با شرایط استراتژیک دقیقی که با آن روبرو هستند تغییر می دهند.
نیاز به تغییر می تواند در هر زمانی اتفاق بیفتد. تحول مداوم بازارها مانع از تعیین چشم انداز روشن و دقیق آینده می شود. ضروری است که دائماً در صنعت خود تحقیق کنید تا همیشه از تغییرات احتمالی مطلع شوید تا بتوانید برای آنها آماده شوید و آنها را در فعالیت های روزانه خود ادغام کنید.
مهم است که بدانیم تغییر یک فرآیند است و نمی توان در اعمال آن عجله کرد. کارآفرینان برای مدیریت تغییر موفق، استراتژی هایی را توسعه می دهند که بر ایجاد یک فرهنگ سازمانی کلی تمرکز دارد که از تغییر حمایت می کند و ذهنیت نوآوری و سازگاری را در بین تمام سطوح سازمان القا می کند. این طرز فکر باید در کل فرآیند تغییر حفظ شود.
فرهنگ نوآوری که از طریق مدیریت تغییر مؤثر پرورش می‌یابد، منجر به ایجاد سازمانی می‌شود که پیوسته در حال سازگاری و رشد است.