my picture
سلام به شما!

من محمد رضا زاهدی هستم

دارای مدرک دکتری مدیریت کسب و کار(DBA) و کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران بیش از 19 سال است که به عنوان یک کارآفرین سریالی در حوزه های مختلف فعال هستم. من تا به امروز بیش از 10 برند و کسب و کار را راه اندازی کرده و به نقطه ایمن درآمدی رسانده ام. تجربه کاری من در حوزه مدیریت کسب و کارها و کارآفرینی این اجازه را به من داده تا مشاور کسب و کار شما باشم

جهت آشنایی بیشتر با من کلیک کنید